KAMPANIA WYBORCZA

WSPARCIE

Nr konta: 38 1020 1026 0000 1802 0395 5127


Konfederacja Wolność i Niepodległość
ul. Piękna 24/26a
00‐549 Warszawa

TYTUŁ WPŁATY:

Darowizna. Jestem obywatelem Polski.
Mieszkam w Polsce. Wsparcie
kandydata: Marta Czech 

PRZECZYTAJ

UWAGA

PRZELEWY MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO Z KONT PRYWATNYCH I POLSKICH – NIE Z ZAGRANICZNYCH ANI FIRMOWYCH!


 
Przelewy z innych rachunków (lub np. z poczty) nie
będą mogły zasilić kampanii wyborczej, zostaną zwrócone lub w przypadku braku możliwości zwrotu ulegną przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.


Prawidłowo opisane wpłaty z rachunków prywatnych zostaną wykorzystane na sfinansowanie bilbordów, ulotek, banerów i innych materiałów wyborczych.